SPECIAL system-udvikling

Vi har på foranledning af vores kunder udviklet nogle special websystemer og udvikler fortsat nye systemer efter behov. Nedenfor finder I allerede færdigudviklede websystemer, som det er muligt at abonnere på. Kunne I tænke jer at se nærmere på et af dem, kan vi oprette et test-login.

Administrationsværktøj

Foodbook Facility Service

Foodbook Facility Service er et dansk udviklet produkt og er lavet for at kunne minimere administrations arbejdet og omkostninger, i forbindelse med mad bestilling fra beboere i lejligheder med fælles restaurant og arbejdsplads/læreinstitutioner, med faste brugere og fælles kantine ordning. Systemet bygger på at mad bestillinger og håndtering skal foregå pengeløst, for hurtigt at kunne betjene mad udleveringer og holde en høj hygiejne i køkkenerne.
Ud over dette giver systemet køkkenet en forud indikation på den/de kommende spisninger så køkkenet kan skalere indkøb og tilberedning efter dette og på den måde undgå madspild. Systemet er designet så administrationen af afregning kan laves nemt pr. måneds basis. Ved faste lejemål er der også mulighed for løbende afregning af faste udgifter af både lejemål og tillægs ydelser på stedet.

Systemet til din klub

MEDLEMSSERVICE

Hvis I eller jeres klub er tilmeldt denne service, vil I få et samlet overblik over medlemmer, hold og trænere, samt kunne holde styr på betalinger i klubben. Der er også mulighed for at lave udtræk til kommuner og andre institutioner, f.eks. statistik over medlemmer og betalinger for en enkelt sæson. Systemet kan automatisk generere bestyrelsessider, holdoversigter og webtilmelding til brug på f.eks. klubbens hjemmeside. Det er webbaseret så flere brugere i den enkelte klub eller afdeling under én oprettelse, kan arbejde i systemet på samme tid.

I systemet er også funktioner som kan holde styr på trænernes kurser og give et overblik over forbrug på kurser pr. træner. Trænerne kan se, hvilke kurser de har, hvilke de skal på og hvornår.
I Systemet ligger også nøglehåndtering til lokaler, materialelister for hver lokation samt mail til de enkelte hold direkte fra systemet. På materialelisterne kan indtastes beløb, så man løbende kan holde øje med, om f.eks. forsikringsdækningen er høj nok.

Det er muligt at få integreret PBS onlinebetalinger med dankort og udenlandske kort direkte fra tilmeldingssiden. Det sparer arbejdet med at krydstjekke medlemmernes betalinger, og tilføjer dem automatisk til holdene ved godkendt kortbetaling. Systemet kan også bruges uden dette modul.

Som en smart lille tillægsfunktion kan der tilkobles SMS-service, så man nemt og hurtigt kan sende meddelelser til hele hold eller instruktører med f.eks. påmindelser om møder, aflysninger ol.

Udnyt jeres lokaler optimalt

Booking Service

Hvis jeres klub, virksomhed eller institution er tilmeldt denne service, har I et enkelt overblik over haller, lokaler og kunder samt lokaleleje. Få vist opdateret oversigt over lokationer som udlejes, så brugerne altid kan finde ledige tider, og I opnår optimal udnyttelse af faciliteterne. Lav udtræk for f.eks. lokaleoversigter og betalinger for en enkelt kunde eller lokation eller statistikker og bookinger i systemet for en given periode. Systemet kan også automatisk generere lokale aktivitetsoversigter og webbooking til brug på f.eks. hjemmeside eller infoskærme. Det er web-baseret og giver mulighed for at flere brugere eller afdelinger kan arbejde i systemet på samme tid.

Der er mulighed for både at betale med dankort og opkræve via faktura. Vi udvikler i øjeblikket også på en løsning for EAN numre.

Hold styr på jeres aftaler

FREKVENS SERVICE

Vi har i samarbejde med rengøringsbranchen udviklet et frekvenssystem til håndtering af periode og gentagende arbejde. Systemet er udviklet til at håndtere langtidsplanlægning af frekvensarbejde eller indkøb over året. Et system til bedre overblik over budget og bemanding over året.

Alt arbejde kan udlægges som arbejdskort. Når arbejdet er udført, kan kortet scannes ind, og overføres til fakturering i firmaets eget regnskabssystem eller i regnskabssystemet fra TS Computer. Kontakt os for en demonstration af systemet.

Forbrugsoverblik

KONTROLBOG

Kontrolbog kan give dig et overblik over forbruget i din bolig, eller de målere du dagligt holder øje med. I kontrolbogen kan du indtaste måler data for varme, vand, el, olie, gas og med tiden benzin.

Kontrolbog.dk giver dig et super godt overblik over dit elforbrug, vandforbrug og varmeforbrug, samt et overblik over dit olieforbrug og gasforbrug og hvordan udgifterne fordeler sig over året.

Få tjek på om du har et overforbrug, eller en fejl i din installation.