SPECIAL system-udvikling

På foranledning af vores kunder har vi udviklet nogle special websystemer målrettet kundernes individuelle behov. Nedenfor finder I eksempler på allerede færdigudviklede websystemer, som det er muligt at abonnere på. Kunne I tænke jer at se nærmere på et af dem, kan vi oprette et test-login.

Vi står klar til at udvikle jeres unikke special websystem til netop jeres individuelle behov i samarbejde med jer.

Administrationsværktøj

Foodbook Facility Service

Foodbook Facility Service er et dansk udviklet produkt som skal minimere virksomhedens administration og omkostninger i forbindelse med bestilling af mad og fødevarer. Det er tiltænkt beboere i lejligheder med fælles restaurant og arbejdsplads/læreinstitutioner, som har faste brugere og fælles kantine ordning.

Formålet med systemet er at bestillinger af fødevarer og dens håndtering foregår uden fysisk penge. Dermed udleveres mad hurtigere samtidigt med at der holdes en høj grad af hygiejne i køkkener. Udover det bruges systemet til at give en forud indikation på kommende spisninger og skalerer indkøb og tilberedning herefter. På den måde undgås madspild.

Systemet er designet så administrationen af afregning kan laves nemt på en månedlig basis. Ved faste lejemål er der også mulighed for løbende afregning af faste udgifter af både lejemål og tillægs ydelser på stedet.

Systemet til din klub

MEDLEMSSERVICE

Servicen giver jer et samlet overblik over jeres medlemmer, hold, trænere og betalinger i klubben. Der kan laves udtræk til kommuner og andre institutioner – eksempelvis til statistik over medlemmer og betalinger for enkelte sæsoner. Systemet genererer automatisk bestyrelsessider, holdoversigter og webtilmelding til brug på klubbens hjemmeside.

Da det er webbaseret kan flere brugere i den enkelte klub eller afdeling arbejde samtidigt i systemet under samme oprettelse.

Med systemets funktioner kan I holde styr på trænernes kurser og få overblik over forbrug på kurser pr. træner. Trænerne kan se deres individuelle kurser og holde styr på dem. Der er nøglehåndtering til lokaler, materialelister for hver lokation, samt mail til de enkelte hold direkte fra systemet inkluderet. Hold øje med blandt andet forsikringsdækning ved at indtaste beløbene direkte på materialelisterne.

PBS onlinebetalinger med dankort og udenlandske kort kan integreres direkte på tilmeldingssiden. Medlemmerne tilføjes dermed automatisk til holdene efter godkendt kortbetaling. Systemet kan også bruges uden dette modul.

Som en smart lille tillægsfunktion kan der tilkobles SMS-service for nem og hurtig afsendelse af beskeder til hele hold eller instruktører med for eksempel påmindelser om møder, aflysninger og lignende.

Udnyt jeres lokaler optimalt

Booking Service

Servicen giver jeres klub, virksomhed eller institution overblik over haller og lokaler – samt kundeomfang og leje af lokaler. I systemet kan brugerne altid se en opdateret oversigt over de lokationer som udlejes og finde ledige tider. Dermed opnås optimal udnyttelse af faciliteterne.

I kan få udtræk for eksempelvis lokaleoversigter, enkelte kunders betalinger, lokationer eller statistikker og bookinger i systemet for en given periode. Systemet genererer automatisk lokale aktivitetsoversigter og webbooking til brug på blandt andet hjemmeside eller infoskærme.

Systemet er webbaseret og giver mulighed for at flere brugere eller afdelinger kan arbejde i systemet på samme tid.

Der er mulighed for både betaling med dankort og opkrævning via faktura. Vi udvikler i øjeblikket også en løsning for EAN numre.

Hold styr på jeres aftaler

FREKVENS SERVICE

Vi har i samarbejde med rengøringsbranchen udviklet et frekvenssystem til håndtering af periodisk og gentagende arbejde. Systemet er udviklet til at håndtere langtidsplanlægning af frekvensarbejde eller indkøb over året. Det giver bedre overblik over budget og bemanding over året.

Al form for arbejde kan udlægges på et arbejdskort. Når arbejdet er udført, scannes kortet ind og overføres til fakturering i firmaets eget regnskabssystem eller i regnskabssystemet hos TS Computer. Kontakt os for en demonstration af systemet.

Forbrugsoverblik

KONTROLBOG

Kontrolbog kan give dig et overblik over forbruget i din bolig eller de målere du dagligt holder øje med. I kontrolbogen kan du indtaste måler data for varme, vand, el, olie, gas og med tiden benzin.

Kontrolbog.dk giver dig et super godt overblik over dit elforbrug, vandforbrug og varmeforbrug, samt et overblik over dit olieforbrug og gasforbrug og hvordan udgifterne fordeler sig over året.

Få tjek på om du har et overforbrug – eller en fejl i din installation.